Skaner Epson Workforce DS-7500 - B11B205331 - kalkulacja leasingu operacyjnego

PLN netto
%
%

Podane wyżej opłaty należy powiększyć o podatek VAT wg aktualnej stawki.

Wyżej przedstawiona propozycja nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego i może ulec zmianie m.in. z uwagi na kondycję ekonomiczną Korzystającego oraz warunki dostawy przedmiotu leasingu.

Wyżej przedstawiona propozycja przeznaczona jest wyłącznie dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych działających i zarejestrowanych na terytorium RP.

Propozycja przygotowana w oparciu o stawkę WIBOR 3M dla PLN obowiązującej w dniu kalkulacji

Opłata wstępna zawiera opłatę przygotowawczą.

Uwzględniona w kalkulacji wartość składki ubezpieczeniowej i innych produktów dodanych jest orientacyjna i może ulec zmianie w zależności od wartości finansowanego przedmiotu, okresu finansowania oraz innych parametrów propozycji.